Integritetspolicy


Stylee Intelligence AB, org nr 559352-0678

Senast uppdaterad: 2022-05-24

Introduktion

För oss är din personliga integritet viktig och vi är måna om att skydda dina personuppgifter och behandla dem på ett säkert och korrekt sätt. När du använder våra tjänster samlar vi in dina personuppgifter och behandlar dem på det sättet som vi beskriver nedan i denna integritetspolicy. Nedan beskriver vi också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.
Innan du använder våra tjänster är det viktigt att du läser och förstår vår integritetspolicy.
Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor om integritetspolicyn och om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter finner du längst ner på denna sida.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är alla uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till en levande fysisk person. Det kan exempelvis vara namnuppgifter, e-postadresser och bilder.
Behandling kan till exempel innebära insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring av personuppgifter.
Behandling av personuppgifter sker via IT-system, i både datorer och mobila enheter. I vissa fall kan också behandling via manuella register omfattas.

Vem är personuppgiftsansvarig?

Vårt bolag, det vill säga Stylee Intelligence AB (org nr 559352-0678), är personuppgiftsansvarig part och därmed ansvarig för hur dina personuppgifter behandlas för att skydda din integritet.Vi följer alla de lagar och regler som gäller för en personuppgiftsansvarig part.

Vad är personuppgiftsbiträden?

Vi samarbetar med ett antal leverantörer och andra parter för att kunna tillhandahålla våra tjänster. I det fall dessa parter behandlar personuppgifter för vår räkning är de att betrakta som personuppgiftsbiträden. Vi kontrollerar dessa personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de kan garantera säkerheten för dina personuppgifter.
Notera att vår webbplats innehåller hyperlänkar till tredje parts hemsidor. Vi är inte ansvariga för tredjeparters sekretesspolicyer och praxis.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

Beroende på sammanhanget kan personuppgifter som vi samlar in om dig inkludera exempelvis följande:


 • Information som du uppger när du skapar en profil på vår webbplats inklusive namn, e-postadress etc.
 • Information som du uppger direkt eller indirekt när du använder tjänsterna på vår webbplats inklusive vilka val du gör i vårt stiltest, din resulterande stilprofil m.m.
 • Information om hur du interagerar med våra tjänster
 • Information som du uppger för att prenumerera på våra e-postmeddelanden och nyhetsbrev, till exempel ditt namn och din e-postadress
 • Information som återfinns i det du publicerar på vår webbplats, inklusive ditt användarnamn, dina profilbilder och innehållet i dina inlägg samt innehåll från de sociala medier-konton som du väljer att ansluta till vår tjänst
 • Information i alla former av kommunikation som du skickar till oss via e-post eller vår webbplats, inklusive dess innehåll och metadata samt all annan personlig information som du skickar till oss
 • Information som genereras när du använder och interagerar med vår webbplats, inklusive när, hur ofta, hur länge och under vilka omständigheter du använder den samt referenskälla, sidvisningar och webbplatsens navigeringsvägar
 • Information om den enhet du använder dig av för att besöka vår webbplats det vill säga din dator, din mobil, din TV, din padda eller andra enheter (informationen kan inkludera enhetens unika ID-nummer, reklam-ID, leverantörs-ID, IP-adress, din geografiska plats, din webbläsare som används för att få tillgång till vårt innehåll samt ditt operativsystem)
 • Information om den enhet du använder dig av för att besöka vår webbplats det vill säga din dator, din mobil, din TV, din padda eller andra enheter (informationen kan inkludera enhetens unika ID-nummer, reklam-ID, leverantörs-ID, IP-adress, din geografiska plats, din webbläsare som används för att få tillgång till vårt innehåll samt ditt operativsystem)

Hur kan vi komma att använda dina personuppgifter?

Vi kan exempelvis använda dina personuppgifter för följande:


 • Att administrera vår webbplats och vår verksamhet
 • Att säkerställa att vår webbplats är säker och att bedrägeri förebyggs
 • Att möjliggöra för dig att använda våra tjänster
 • Att bekräfta att du samtycker till användarvillkoren för våra tjänster
 • Att skicka nyhetsbrev till dig via e-post om du specifikt har efterfrågat eller samtyckt till att få det (du kan alltid informera oss om du inte längre vill ha nyhetsbrevet)
 • Att skicka e-post till dig som du specifikt har efterfrågat eller samtyckt till att få
 • Att skicka marknadskommunikation till dig via post, via e-post eller dylikt om du specifikt har efterfrågat eller samtyckt till detta (du kan alltid informera oss om du inte längre vill ha marknadskommunikation från oss)
 • Att möjliggöra eventuella enkätutskick för att förbättra vår tjänst
 • Att delge tredjepartes-statistisk information om våra användare. Notera att dessa tredje parter inte kommer att kunna identifiera en enskild användares personuppgifter utifrån informationen. Vi kommer inte att överlämna din personliga information till tredjepart för deras eller någon annan tredjeparts direkta marknadsföring utan ditt uttryckliga medgivande.
 • Att hantera förfrågningar och klagomål från eller om dig i relation till våra tjänster

Dina sekretessinställningar kan användas för att begränsa publicering av din information på vår webbplats.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

För att dina personuppgifter som skickar till vår webbplats inte ska läsas av utomstående, krypteras sådan information och skickas via en säker anslutning.

I vilka sammanhang kan vi komma att lämna ut dina personuppgifter?

Vi kan lämna ut dina personuppgifter till våra anställda, styrelseledamöter, försäkringsbolag, våra professionella rådgivare, våra ombud, leverantörer och underleverantörer samt andra parter om detta med rimlighet kan anses nödvändigt.


I exempelvis följande sammanhang kan vi också komma att lämna ut dina personuppgifter:

 • Om vi är skyldiga att göra det enligt lag
 • Om det krävs i samband med ett eventuellt domstolsförfarande
 • Om det krävs för att upprätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive att exempelvis lämna ut information till andra i syfte att förebygga bedrägerier)
 • Till en köpare (eller blivande köpare) av vårt bolag eller våra tillgångar, till en köpares rådgivare eller våra rådgivare om vi är i en försäljningsprocess eller överväger detta
 • Till alla personer och parter som vi rimligen anser att en domstol eller myndighet skulle kunna beordra att vi lämnar ut personuppgifter till

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi kommer att spara dina personuppgifter i tre år eller så länge som vi enligt lag är skyldiga att göra detta. Därefter raderas dina personuppgifter.

Vad är dina rättigheter?

Du har enligt enligt lag ett antal rättigheter vad gäller behandlingen av dina personuppgifter, vilka kort beskrivs nedan:


 • Du har rätt att via registerutdrag få tillgång till dina personuppgifter som vi behandlar
 • Du har rätt att begära att dina personuppgifter skall rättas i de fall du anser dessa vara felaktiga
 • Du har rätt att begära att de personuppgifter som vi behandlar om dig raderas. Vi kan dock inte radera dina uppgifter om det föreligger ett lagstadgat krav på lagring eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas.
 • Du har rätt att dra tillbaka ett medgivande du tidigare har gett till oss
 • Du har rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter
 • Du har rätt att invända mot behandling som grundar sig på en intresseavvägning. Det kan dock finnas undantag för denna rättighet.
 • Du har rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för marknadsföringsändamål
 • Du har rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen (datainspektionen.se).
 • Du har rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format för att sedan kunna överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig. Det kan ibland finnas tekniska begränsningar kring detta.

Kan integritetspolicyn komma att ändras?

Vi kan i framtiden komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av vår integritetspolicy är alltid den som du hittar här på webbplatsen. Vi rekommenderar att du återkommer till denna sida emellanåt för att se till att du förstår och accepterar eventuella ändringar i denna policy.

Har du frågor?

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om integritetspolicyn och om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontakta då nedanstående person som är ansvarig för detta hos oss.


Louise Torehall, telefon: +46 703 18 91 86, e-post: louise@stylee.se, Stylee Intelligence AB, organisationsnummer 559352-0678, Grangärdevägen 7, 167 75 Bromma, Sverige